miércoles, 14 noviembre, 2018

Rosa Regàs Foto J. Albaldejo