miércoles, 12 diciembre, 2018

18.4.Caravana de sal en Mauritania.Reuters,2006.